Jak zaczęło się Gastro Miasto?

Co mnie „kręci”? Jedzenie, gotowanie, odkrywanie nowych smaków i poszukiwanie niebanalnych adresów z lokalną gastronomią na mapie Wrocławia. Wiele razy, gdy zaserwowano mi genialne danie, oparte na dobrych składnikach i nieoczywistych recepturach, myślałem – dlaczego więcej osób nie zna tej wybitnej restauracji, foodtrucka…” - mówi Maciej Koła, pomysłodawca i organizator Gastro Miasto, na co dzień współwłaściciel agencji reklamowej Kola+Brandy.

 

Z czasem ten pomysł kiełkował i zamienił się w cykliczną imprezę, którą pokochały setki mieszkańców Wrocławia i okolic. Bardzo się cieszymy, że w naszym Mieście Spotkań jest tylu entuzjastów dobrego jedzenia! Festiwal z roku na rok nabiera rozpędu, nie dał się nawet pandemii, a już za moment spotkamy się podczas kolejnych, tegorocznych odsłon Gastro Miasto. Niech żyje gastronomia!


Maciej Koła

Wszystkie wydarzenia w 2024

Maj

24 - 26 maja 2024
Bulwar Dunikowskiego
Winiarze

Czerwiec

14 - 16 czerwca 2024
Bulwar Dunikowskiego

Lipiec

12 - 14  lipca 2024
Bulwar Dunikowskiego

Sierpień

23 - 25 sierpnia 2024
Bulwar Dunikowskiego
Winiarze

Wrzesień

20 - 22  Września 2024
Bulwar Dunikowskiego

Gastro Miasto to:

  • potrawy uzna­nych sze­fów kuchni  reno­mo­wa­nych wro­cław­skich restau­ra­cji
  • kli­ma­tyczna loka­li­za­cja
  • przy­ja­zny kli­mat, także dla rodzin z małymi dziećmi
  • pro­fe­sjo­nalny bar
  • wysoki poziom jedze­nia, ale przy­stępne i dosto­so­wane do wiel­ko­ści por­cji ceny
  • świetna atmos­fera: DJ-e będą ser­wo­wać dobrą muzykę, a wie­czo­rami zagrają wro­cław­scy arty­ści
  • atrak­cje i pokazy kuli­narne

Galeria - Poprzednie edycje Gastro Miasto

Przyłącz się do nas!

Chcesz współ­two­rzyć nową, gastro­no­miczną imprezę, a przy oka­zji wypro­mo­wać swoją restau­ra­cję?
Wystarczy, że będziesz, a Twój szef kuchni roz­ko­cha wro­cła­wian w swo­ich daniach.

Napisz lub zadzwoń

Maciej Koła
 (+48) 695 888 720